JEG ER - I ER

FREDAG

19.00: JEG ER
Åbningsmøde v/ Klaus Vibe

Mission2015.dk åbnes med at sætte fokus på, hvem Gud er. Ved den brændende tornebusk møder Gud Moses for at sende ham ud. Der får Moses at høre, hvem Gud er, og at han har set sit folks lidelser. Vi skal sammen lytte til, hvem Gud er, og hvad han vil med os, gennem samværet og forkyndelsen på konferencen. 
I Åbningsmødets anden del vil organisationernes ledere præsentere konferencen. Danmark har brug for Jesus, og det vil blive belyst gennem oplæg, lovsang og bøn.

20.40: DE HVIDE PLETTER PÅ DANMARKSKORTET

22.30: Ung Lounge

LØRDAG

08:40: BEDEMØDE
i Guld (lokale på 2. sal)

09.00: JEG ER VERDENS LYS
Bibelrefleksion v/ Henrik Arendt Laursen

Der reflekteres over Joh 8,15: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” Dette sættes i relation til Guds mission i verden.

10.30 - 14.45: I ER I VERDEN
Foredrag v/ Michael Herbst

10.30: 1/ Hvad er det for en verden, vi lever i?

I denne samling sættes fokus på, at mennesker i Danmark lever i mange forskellige miljøer. Det er den verden, vi er i, og det er mennesker i disse forskellige miljøer, Gud vil frelse.

13.30: 2/ Hvordan når vi mennesker i andre miljøer med evangeliet?

Denne anden del af dobbeltsamlingen om “I er i verden” sætter fokus på, hvordan vi kan nå mennesker i andre miljøer end dem, vi selv lever i. Der vil også være bud på hvilke miljøer de fleste Jesusvidner lever i, og derved vil det blive tydeligt, hvem der i særlig grad mangler nogen til at pege på Jesus.

15.15: I ER MINE VIDNER
Vælg mellem fællessamling eller seminar

Ved disse samlinger følger vi op på Michael Herbst’ undervisning og bliver helt konkrete om mission i forskellige relationer og steder.

Fællessamling:

Mission i familien v/ Cecilie Nord Hansen
Mission på arbejdet v/ Elsebeth Carlsen
Mission i fritiden v/ Frank Fyhn

Vi møder mennesker hver dag, men hvordan møder vi dem? Hilser vi på dem? Udfordringen er engang imellem at stoppe op og have tid til de mennesker vi møder.

Seminarer:

1/ Tværkulturelt arbejde v/ Enok Sørensen

I Danmark bor der ca. 650.000 med udenlandsk baggrund. Det tværkulturelle arbejde er en øvelse i at efterleve Jesu ord: ”Jeg var fremmed og I tog imod mig” Matt.35,35.

Det rummer at tage imod den fremmede som medmenneske. Hvordan?
Det rummer at tage imod den fremmede på det åndelige plan. Hvordan?

Vi skal se eksempler på, hvordan det gribes an forskellige steder og hvad der sker. Der vil være tid til spørgsmål / samtale og dele egne erfaringer.

2/ Mission, børn og musik v/ Berit Skødt

Musik og sang er en god mulighed for, at børnene kan bære et godt budskab med sig hele livet. Selv en enkelt linje kan få stor betydning for barnet. Har du lyst til at synge og bevæge dig, så kom og lær nye sange og hør om, hvordan du kan bruge sangene kreativt. Du vil få inspiration og ideer til at bruge sangene til at nå barnet med evangeliet. Igennem sangene vil vi pege hen på bibelen og dens budskab.

3/ Mission på de sociale medier v/ Asbjørn Asmussen

Facebook og de øvrige sociale betyder, at vi i dag hurtigt kan dele vores oplevelser og budskaber med en stor flok mennesker. Facebook giver os mulighed for at åbne og dele vores liv med et meget større netværk end tidligere. Og da mission netop handler om at dele troen og evangeliet med andre mennesker, så giver de sociale medier gode muligheder for hverdagsmission. Men der er også vigtige faldgruber vi skal være opmærksomme på når vi er aktive på de sociale medier.

4/ Kristendomskurser v/ Søren Skovenborg

19.00: I SKAL HAVE SAMME SIND
v/ Niels Nymann Eriksen

Vi skal se på Kristus og det, han har gjort for os. Vi skal have det samme sind, som han havde, og det får vi kun ved at Helligånden får lov til at vise os Jesus. Han personificerede, hvad kærlighed er og kalder os nu til at gøre det samme. At være kristen er at leve i tjeneste.

I mødets anden del skal vi gennem lovsang, vidnesbyrd og bøn stille skarpt på, at Gud er en levende virkelighed også nu. Vi skal lovprise ham for alt, hvad han gør i vores land lige nu, og som vi får lov til at være en del af.

20.40: HER VIRKER GUD
Opmuntringer fra missionsarbejdet i Danmark samt vidnesbyrd

22.30: Ung Lounge

SØNDAG

08:40: BEDEMØDE
i Guld (lokale på 2. sal)

09.00: I ER JORDENS SALT
Bibelrefleksion v/ Michael A. Mørch

Der reflekteres over Matt 5,13: "I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker." Dette sættes i relation til vort kald til mission i verden.

10.30: JEG ER HAR SENDT JER
v/ Peter Techow

Denne sidste dag sætter vi fokus på vores sendelse i verden, men igen med et fokus på, hvem det er, der har sendt os. Det handler altså om, hvem der har sendt os, og dernæst om, hvem vi er sendt til. Vi går “med Far på arbejde.” Der er velsignelse i, at Gud bruger os, selvom han dybest set ikke har brug for det.

13.30: I ER FORVALTERE - HANS ER ÆREN OG MAGTEN
Afslutningsgudstjeneste v/ Henrik Højlund

Prædiketekst ved gudstjenesten er 1 Pet 4,10f: "Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; der, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder!"

 

Amen